Quay lại

Cách thanh toán hoá đơn điện, nước, internet tại đại lý MobizPay | pay.mobiz.vn

12/08/2020 03:49 PM

Với chức năng thanh toán hoá đơn, Quý Đại lý có thể thanh toán hoá đơn tiền điện, nước, truyền hình, hoá đơn internet và thu hộ các dịch trả góp như  FE Credit,  DoctorDong …

Để thanh toán hoá đơn , Quý Đại lý thực hiện theo 3 bước như sau:

Bước 1: Vào menu Nạp tiền và chọn Thanh toán hoá đơn

 

Bước 2: Chọn dịch vụ cần thanh toán, sau đó chọn Kiểm tra hoá đơn


Bước 3: Kiểm tra đơn hàng, sau đó Thực hiện giao dịchnhập mật để hoàn tất giao dịch thanh toán hoá đơn.

Đối với thanh toán hoá đơn điện, có thể thanh toán một lúc nhiều mã khách hàng bằng cách upload theo file, cụ thể như sau:

Đăng nhập vào tài khoản đại lý và chọn menu Nạp tiền => Thanh toán hoá đơn

1. Thanh toán một hoá đơn/giao dịch:
Chọn loại dịch vụ Điện => chọn Hoá đơn điện EVN => nhập mã khách hàng => chọn kiểm tra hoá đơn => Chọn thực hiện giao dịch => Nhập mật khẩu => Hoàn tất giao dịch.

2. Thanh toán hoá đơn theo file:
Tải file mẫu nhập đơn hàng về máy(Tính năng thanh toán theo file chỉ áp dụng cho thanh toán hoá đơn điện)

Nhập mã khách hàng theo như file mẫu => Upload file để giao dịch

Sau đó chọn Thêm vào giỏ hàng

File excel mẫu thanh toán hoá đơn điện

Sau khi upload file đơn hàng=> Kiểm tra lại thông tin khách hàng và số tiền cần thanh toán => Thực hiện giao dịch => Nhập mật khẩu giao dịch.
=> Vào menu Giao dịch để kiểm tra kết quả giao dịch

Xem kết quả giao dịch

Có thể kiểm tra giao dịch theo thời gian, mã giao dịch, trạng thái giao dịch …

Tags :